Blejtram

Hello beautiful

Jak co roku wzięłam udział w naszej bablublińcowej wymianie mikołajkowej. Wylosowałam Monikę i chciałam zrobić dla niej coś co będzie ja rozweselać, więc powstał…